หลักสูตร ฮวงจุ้ย (ขั้นสูง) 64 ข่วย  

 
 

หลักสูตร ..ฮวงจุ้ย (ขั้นสูง) 64 ข่วย..

"ซำง้วงหลักจับสี่ข่วย 三元六十四卦"

สอนโดย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม


หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานดวงจีนขั้นต้นมาแล้ว...!!! 


เป็นวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูงที่แม้แต่ซินแสในเมืองจีนใน 100 คน หรือ 1000 คน ก็จะมีคนที่รู้เพียง 1 คน เนื่องจากซินแสชาวจีนส่วนใหญ่จะใช้วิชาฮวงจุ้ยสาย"ซาฮะ"มากกว่า

อ.มาศ ได้รับการถ่ายทอดจากปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านทั่วโลก ซึ่งเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาที่ยากต่อการเข้าใจ เนื่องจากเคล็ดวิชาต่างๆมักจะเขียนอยู่ในแบบของรหัสคำกลอน เพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกแอบเรียนรู้ จึงพบว่าเป็นวิชาที่อาจารย์ฮวงจุ้ย 95 เปอร์เซนต์ ไม่รู้จริงเพราะเป็นประเภทซินแสอ่านตำรามาสอนเท่านั้น

วิชานี้เป็นเทคนิคที่ซินแสระดับปรมาจารย์ในอดีตที่รับดูให้เจ้าสัวต่างๆ ด้วยค่าตัวครั้งละหลักหลายล้าน (เก็บค่าดูเป็นทองคำ)

วิชานี้ลงลึกไปในรายละเอียดสอดคล้องกับหลักวิทยศาสตร์เรื่อง DNA ของมนุษย์ และใช้องศาที่ละเอียดถึง 384 องศา (ซึ่งในวิชาดาว 9 ยุค จะใช้เพียง 24 ทิศ) จึงเป็นวิชาชั้นสูงทางฮวงจุ้ยที่ทุกคนควรจะได้เรียนรู้เอาไว้ ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่ช่วยให้เกิดโชคดีได้ แม้แต่เมื่อพบกับดาวร้ายในผังดาว 9 ยุค

เนื่องจากท่านอาจารย์มาศได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้การเรียนนั้นง่ายขึ้น รวมทั้งการวัดองศาที่แม่นยำระดับละติจูด-ลองติจูดในแต่ละเขตและอำเภอ ทำให้คุณสามารถเรียนรู้วิชาสุดยอดนี้ได้ในระยะเวลา 3 วัน ซึ่งจะได้รู้ถึงวิธีการใช้งานจริงๆของวิชา มิใช่รู้แค่ทฤษฎีแต่นำไปปฏิบัติไม่ได้

***********************************************************

                     เนื้อหา

*********************************************************** 

- วงชั้นต่างที่ของหล่อแกในวิชาฮวงจุ้ยระบบ 64 ทิศทาง

- ชื่อและความหมายของข่วยทั้ง 64 ชุด

- การวัดทิศทางของบ้านในระบบ 64 ข่วย

- 16 ทิศหันและทิศนั่งที่ดีในยุคปลาย

- ทิศที่ดีกับดวงของแต่ละบุคคลในบ้าน

- การถอดดวงชะตาแปลงเป็นข่วย ทั้งข่วยวัน/เดือน/ปี/และยามเกิดของบุคคล

- วิธีการต่งเง้าเปลี่ยนเส้นแบบ 7 รุ่น

- วิธีการต่งเง้าเปลี่ยนเส้นแบบ 6 เส้น

- วิธีการต่งเง้าเปลี่ยนเส้นแบบ 11 เส้น

- การพิจารณาง้าวทั้งแบบ 384 ง้าว และแบบ 704 ง้าว

- การพิจารณาง้าวระบบโฉวเหยาฮ่วนเซี่ยง (抽爻換象) เพื่อหาง้าวที่ดีที่สุด

- วิธีการเลือกง้าวที่ดีและไม่ดี

- การพิจารณาง้าวที่ดีในง้าวของยุค 6 (จุดไข่ปลาคาบเส้นง้าว)

- คนไหนที่อยู่ในข่วย และนอกข่วย (ได้รับผลจากองศาทิศทางของบ้าน)

- ระบบการหาในข่วยและนอกข่วยของทิศดีและร้าย

- การเปลี่ยนพลังร้ายให้กลายเป็นดี เพื่อเสริมบ้านที่อยู่อาศัย และธุรกิจ

- ผังก่อนฟ้า ผังกลางฟ้า และผังหลังฟ้า

- ยุคของข่วยในระบบ 64 ข่วย

- ยุครุ่งเรืองและเสื่อมโทรมในระบบ 64 ข่วย

- ยุครุ่งเรืองและยุคเสื่อมโทรมของที่อยู่อาศัย และธุรกิจ

- การพิจารณา“เจี้ยซิ้ง” และ “หลั่งซิ้ง” (零正顛倒) ชั้นสูง

- การหาตำแหน่งการศึกษา และตำแหน่งการกระตุ้นสมอง เพิ่มความจำ

- การดูห้องนอนและสุขภาพในระบบ 64 ข่วย

- การพิจารณาข่วยดีและข่วยร้ายของห้องนอน

- การปรับห้องนอนรับข่วยที่ดีเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ

- การวางตำแหน่งเตา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในบ้าน ที่มีผลต่อสุขภาพ ร่างกาย และฐานะทางการเงิน

- การตั้งน้ำกระตุ้นโชคในระบบ 64 ข่วย

- การหาทิศทางน้ำเข้า-น้ำออกของตัวอาคารบ้านเรือน

- การดึงพลังมังกรด้วยการเจาะช่องลมในวิชา 64 ข่วย

- หลักการหาความสัมพันธ์แบบ “ภาคี 5-ฮะโหงว” , “ภาคี 10-ฮะจั๊บ” , “ภาคี-ฮะจั๊บโหงว” และ “ภาคีก่อเกิด-ฮะแซเซ้ง”

- ทิศมังกร ทิศภูเขา ทิศหัน ทิศน้ำ ในระบบ 64 ข่วย (เล้ง-ซัว-เหี้ยง-จุ้ย 龍山水向)

- ความหมายของเล้ง (พลัง)

- ความหมายของซัว (จ๋อ/นั่ง)

- ความหมายของเหี้ยง (หัน)

- ความหมายของจุ้ย (น้ำ)

- 64 รูปแบบของ ภาคี 10 (ฮะจั๊บ 合十)

- 64 รูปแบบของ ภาคี 5 (ฮะโหงว 合五)

- 64 รูปแบบของ ภาคี 15 (ฮะจั๊บโหงว 合十五)

- 64 รูปแบบของ ภาคีสัมพันธ์ก่อเกิด (ฮะแซเซ้ง 合生成)

- 64 รูปแบบของ พลังปราณยุคบริสุทธิ์ (เจ็กข่วยสุ่งเช็ง 一卦純淸)

- 64 รูปแบบของ ภาคียุคสัมพันธ์ (ข่วยอุ่งเซียงธง 卦運相通)

- สัมพันธ์ขโมยโชค (ชิกแชผะเกียบ 七星打劫)

- ความสัมพันธ์ของทิศทางที่เป็นข่วยพ่อแม่ลูก (親緣交通)

- การพิจารณารูปแบบของการภาคีและผลกระทบดี/ร้าย

- การเลือกใช้รูปแบบของการภาคีให้เหมาะกับบ้านหรืออาคาร และบุคคล ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ (陽宅行事運作)

- พลังมังกรและน้ำ กับการภาคีรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องและไม่สอดคล้อง

- การวิเคราะห์ชัยภูมิ เหตุการณ์ ผลกระทบ และคำทำนายทุกองศา

- ประสิทธิภาพของข่วยพิเศษ ที่ดีข้ามยุคสมัย

สำหรับในเมืองไทยจะเรียกชื่อว่าวิชาฮวงจุ้ย 64 ข่วย แต่วิชาเดียวกันนี้ทางไต้หวันจะเรียกว่า "ซำง้วงหลักจับสี่ข่วย 三元六十四卦" ส่วนทางฮ่องกงและทั่วโลกจะรู้จักในชื่อ "เฮี่ยงคงไต่ข่วย 玄空大卦" ซึ่งเนื้อหาหลักวิชาเกือบจะเหมือนกัน แต่ต่างกันในในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น แต่ก็มีบางสำนักเอาไปใช้ผิดๆ โดยไปเอาแบบผังดาวเก้ายุคที่เรียกว่า"ซำง้วงกิวแซ" มาวางซ้อนกับวิชา 64 ข่วย ซึ่งอันนี้บอกเลยว่าผิดเต็มๆ เพราะเป็นคนละวิชา เหมือนเอาโอรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับวินโดว์ ไปใช้ในเครื่องแมค มันก็คนละเรื่องกันเลย

---------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตร ..ฮวงจุ้ย (ขั้นสูง) 64 ข่วย..

หลักสูตร 15ชม.    เรียน 3 วัน วันละ 5 ชม.

ทุกวันอาทิตย์       เวลา 13.00-18.00น.              

(วันและสถานที่เรียน ตามที่สถาบันแจ้ง)


อัตราค่าเรียน

7,500 บาท  ค่าเรียนหลักสูตรขั้นสูง

7,000 บาท  ชำระล่วงหน้า (ก่อนเรียน 1 สัปดาห์) 

**มีหนังสือ 4 สี โดยแจ้งล่วงหน้าและชำระเพิ่ม**     

(สอบถามราคาที่สถาบัน)   

   

ขาดครั้งไหน มาเรียน VDO ที่สถาบันเมื่อท่านสะดวก โดยมีอาจารย์ของสถาบัน ช่วยตอบคำถาม


ลงทะเบียน : Line : @100FS

https://line.me/R/ti/p/%40100fs


ติดต่อสถาบัน

วัน :  จันทร์-เสาร์  เวลา 10.00-18.00น.

โทร 089 014-6888, 02-630 6699

     086 098-4475