ฮวงจุ้ย...ทำให้รุ่งเรืองได้ยังไง

 ฮวงจุ้ย...เหมือนกับตัวคูณ


ทำหน้าที่ขยายศักยภาพของคน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เพราะปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต 3 ประการ

1. ชะตามนุษย์ คือ...
การกระทำของเรา ฝีมือ ความเพียร สติปัญญา

2. ชะตาฟ้า (ดวง) คือ...
พลังของจักรวาลที่มีผลกับพลังในตัวของเรา

3. ชะตาดิน (ฮวงจุ้ย) คือ...
พลังของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มีผลต่อคนที่อยู่ในบ้าน

บ้านและที่ทำงาน...มีพลังต่างๆสะสมอยู่ภายใน เมื่อเราเข้าไปอยู่นานๆ ก็จะได้รับพลังนั้นเข้าสู่ตัว จึงมีผลส่งเสริมหรือบั่นทอนพลังของคน ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงได้

ฮวงจุ้ย (ชะตาดิน) จึงทำหน้าที่เป็นตัวส่งเสริม หรือหักเห ลดทอนความสำเร็จในชีวิตที่ควรจะได้รับจากการกระทำ (ชะตามนุษย์) และลิขิตฟ้า (ชะตาฟ้า)

มนุษย์ที่พร้อมด้วยคุณธรรมความสามารถ เปรียบดั่งเมล็ดพืชพันธ์ดี หากปลูกได้ถูกต้องตามฤดูกาล...เรียกว่าได้รับชะตาฟ้า หากปลูกบนดินที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมออกดอกออกผลอย่างงดงาม แต่ถ้าผืนดินไม่ดีย่อมแคระแกนกลายพันธุ์ หาความเจริญงอกงามไม่ได้ เรียกว่าขาดชะตาดินส่งเสริม

ในอดีตนั้น...การที่จะได้มีโอกาสพบกับซินแสที่รู้จริงนั้นเป็นสิ่งเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ก็จะถูกเชิญตัวเข้าไปอยู่ภายในราชสำนัก ซึ่งจะมีแต่บุคคลชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้สัมผัส

การได้รับคำชี้แนะจากซินแสที่เข้าถึงแก่นแท้ของวิชา จึงถือเป็นเรื่องของวาสนาของแต่ละบุคคล

วิชาฮวงจุ้ย...จึงเป็นเคล็ดลับในการปรับแก้ชะตากรรมโดยไม่ต้องยอมจำนนต่อลิขิตฟ้า ที่ปราชญ์ได้คิดค้นขึ้นเพื่อเปิดทางให้แก่ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรและเปี่ยมด้วยคุณธรรม แต่ไม่ได้รับความสำเร็จเพราะขาดชะตาฟ้าสนับสนุน ได้มีโอกาสลิ้มรสความสำเร็จของชีวิต

ด้วยความปรารถนาอยากให้คนดีๆ ประสบความสำเร็จ มีชะตาชีวิตที่ดี

อ.มาศ เคหาสน์ธรรม
ประธาน สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ย แห่งประเทศไทย
Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.