ฮวงจุ้ยทางพุ่งชน

ออฟฟิตที่ประตูมีทางลากยาวมาพุ่งชน

ฮวงจุ้ยแบบนี้รวยเร็วจนเร็ว

คือเวลาที่มีโอกาสเข้ามา ก็เฮงเวอร์ แต่อีกไม่กี่ปีก็อาจจะมีปัญหาพัวพันต่อเนื่องจนต้องปิดการไป

ถ้าเจอแบบนี้จะต้องให้ซินแสที่เชียวชาญจริงๆ ไปช่วยวางฮวงจุ้ยแก้ไข ก็จะสามารถเจริญรุ่งเรืองแบบพลิกชีวิตได้

ด้วยความปราถนาดีจาก...

อ.มาศ เคหาสน์ธรรม
ประธาน สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ย แห่งประเทศไทย

Line : @100FS

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.