เรียนรู้ #ดวงจีน กับ อ.มาศ

เรียนรู้ #ดวงจีน กับ อ.มาศ

ชง = ปะทะ
ฮะ = สมพงษ์ เป็นคู่มิตรกัน
ผั่ว = การแตกหัก
เฮ้ง = การเบียดเบียน
ไห่ = การให้ร้าย

คน ชวด
สมพงษ์กับ ฉลู มะโรง วอก
ชงมะเมีย เฮ้งกับเถาะ ผั่วกับระกา ไห่กับมะแม

คน ฉลู
สมพงษ์ ชวด ระกา มะเส็ง
ชงกับมะแม เฮ้งกับจอ ผั่วกับมะโรง ไห่กับมะเมีย

คน ขาล
สมพงษ์กับ กุน มะเมีย จอ
ชงกับวอก เฮ้งกับมะเส็ง ผั่วกับกุน (ทั้งฮะ ทั้งผั่ว) ไห่กับมะเส็ง

คน เถาะ
สมพงษ์กับ จอ กุน มะแม
ชงกับระกา เฮ้งกับชวด ผั่วกับมะเมีย ไห่กับมะโรง

คน มะโรง
สมพงษ์กับ ระกา ชวด วอก
ชงกับจอ เฮ้งกับมะโรง ผั่วกับฉลู ไห่กับเถาะ

คน มะเส็ง
สมพงษ์กับ วอก ฉลู ระกา
ชงกับกุน เฮ้งกับวอก ผั่วกับวอก ไห่กับขาล

คน มะเมีย
สมพงษ์กับ มะแม ขาล จอ
ชงกับชวด เฮ้งกับมะเมีย (เฮ้งตัวเอง) ผั่วกับเถาะ ไห่กับฉลู

คน มะแม
สมพงษ์กับ มะเมีย กุน เถาะ
เฮ้งกับ ฉลู ผั่วกับ จอ ไห่กับ ชวด ชงกับ ฉลู

คน วอก
สมพงษ์กับ มะเส็ง มะโรง ชวด
ชงกับขาล เฮ้งกับขาล ผั่วกับมะเส็ง ไห่กับกุน

คน ระกา
สมพงษ์กับ มะโรง ฉลู มะเส็ง
ชงกับ เถาะ เฮ้งกับระกา ผั่วกับชวด ไห่กับจอ

คน จอ
สมพงษ์กับ เถาะ มะเมีย ขาล
ชงกับมะโรง เฮ้งกับมะแม ผั่วกับมะแม ไห่กับระกา

คน กุน
สมพงษ์กับ ขาล เถาะ มะแม
ชงกับมะเส็ง เฮ้งกับกุน ผั่วกับขาล ไห่กับวอก

สนใจเรียน ดวงจีน กับ อ.มาศ แบบไม่ต้องรู้ภาษาจีน ไม่ต้องมีพื้นฐาน

สอบถาม Line : @100FS

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.