บ้านห้ามปล่อยให้เก่า สีหมอง ขึ้นรา

 บ้านห้ามปล่อยให้เก่า สีหมอง ขึ้นรา


ชะตาชีวิตของคนในบ้านจะขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน รวมทั้งเกิดความเจ็บป่วย เป็นโรคร้าย โรคมะเร็ง และโรคผิวหนัง

แถมอารมณ์จิตใจขาดความสมดุล กลายเป็นโรคซึมเศร้า หรือไบโพล่า อารมณ์สองขั้ว

ต้องทำให้บ้านดูสะอาดสะอ้าน ทั้งภายนอกและภายใน

และการปรับปรุงหรือทาสีใหม่จะต้องเริ่มต้นจากทิศที่ดีของในแต่ละปี ด้วยฤกษ์ยามที่ดี ซึ่งส่งเสริมทิศนั้น และดีกับดวงชะตาของคน
Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.