ความแข็งแกร่งของกำแพงเมืองจีน

 ว่าด้วยเรื่องกำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน

เมื่อชาวจีนโบราณต้องการอยู่อย่างปลอดภัย จึงได้สร้างกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา โดยเชื่อว่าจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถปีนมันได้เพราะสูงมาก

แต่ทว่า..!

ภายในร้อยปีแรกหลังการสร้างกำแพงนั้น กลับถูกรุกรานถึง ครั้ง !!!

โดยกองทัพของศัตรูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทะลวงกำแพงหรือปีนมันเลยแม้แต่น้อย..!

แค่ใช้วิธีติดสินบนยามเฝ้าประตู แล้วเข้าทางประตูนั่นแหละ

ชาวจีนมัวแต่ห่วงเรื่องสร้างกำแพงจนลืมสร้างคนเฝ้ากำแพงที่มีคุณภาพ..!

เพราะการสร้างคน ต้องมาก่อนการสร้างทุกสิ่ง และนี่คือสิ่งที่คนหนุ่มสาวของพวกเราทุกวันนี้ต้องตระหนักให้มาก

ปราซญ์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า :

ถ้าท่านต้องการทำลายอารยธรรมของประชาชาติใด มีขั้นตอนอยู่ อย่างคือ :

1.ทำลายสถาบันครอบครัว

2.ทำลายการศึกษา

3.ล้มบุคคลต้นแบบและตัวอย่างที่ดีงามของพวกเขา

เมื่อแม่ที่ฉลาด ครูที่จริงใจ และต้นแบบที่ดีหายไป ใครเล่าจะเลี้ยงดูต้นกล้าเยาวชนให้มีคุณธรรม…?

ชอบมากเลยบทความนี้ จึงขอส่งให้ทุกๆท่านครับ

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.