“ร่ม”...ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝนหยุดตก

กำลังใจในแบบอ.มาศ

“ร่ม”...ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝนหยุดตก

แต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ท่ามกลางสายฝน

“กำลังใจ”...ก็คงไม่ต่างจากร่ม

เพราะมันไม่สามารถหยุดปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเข้ามาได้

แต่มันเป็นสิ่งที่จะพาเราก้าวผ่านสิ่งต่างๆ เพื่อนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ

อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

เวลาที่ดวงไม่ดี เหมือนกับออกจากบ้านไปเจอฝน

ฮวงจุ้ยก็เหมือน...ร่ม”

ไม่ได้ทำให้ฝนหยุด แต่ช่วยให้เราฝ่าฟันดวงที่ไม่ดีไปได้

ถ้าดูดวงแล้วบอกว่าจะเจอปัญหา...ก็ยังต้องเจอ

เพียงแต่เจอแล้วไม่เปียก เจอแล้วมีทางออก...แก้ได้ !!!

 

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.