ปณิธานของยอดคน

คำคม...เจ้าสัว

คำคม โดนใจ  ปณิธานของยอดคน  “

อ.มาศ ดูฮวงจุ้ยให้กับบริษัทในกลุ่ม #สหพัฒน์ มาต่อเนื่องหลายปี

จากการสัมผัสคนในครอบครัว #โชควัฒนา แต่ละคนที่เป็นลูกหลานคุณเทียม (ผู้ก่อตั้ง) ที่วันนี้เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูง ล้วนแล้วแต่เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่มีความคิดในเชิงที่จะเอาเปรียบผู้บริโภค

จึงรู้สึกเลื่อมใสท่านมาก ว่าทำอย่างไรจึงสามารถสอนลูกหลานได้ดีเช่นนี้

วันนี้เลยเอาคำสอนของท่านมาแบ่งปันให้อ่านกันนะครับ

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.