เคล็ดลับหน้าใส

เลิกอะไรแล้วหน้าใสมาดูกัน

อ.มาศ เล่าเรื่องวิธีหน้าไส

นึกถึงคนสุบบุหรี่มา 40 ปี มาปรึกษาผม

ผมแนะนำว่า...
คุณก็ทราบว่าอะไรไม่ดี ก็เลิกนะครับ

เขาหายไป 3 เดือน
กลับมาหน้าตาสดใส

ผมถามว่าเลิกบุหรี่แล้วใช่ใหม

เขาบอกว่า...เปล่า

เขาเลิกกับเมีย...555

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.