เรื่องสิวๆ...

ว่าด้วยเรื่องของ...สิว

สิวบนใบหน้า สะท้อนความผิดปกติจากภายใน

การเกิดสิวในมุมมองการแพทย์แผนตะวันออก

เช่น การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทย อายุรเวท
มองว่าต้นเหตุโรคเกิดจากปัจจัยภายในร่างกายของเราเอง คือการกินอาหาร ที่ทำให้เกิดของเสีย และพริกไปหมักหมมตามอวัยวะต่างๆ

ส่วนการแพทย์เชิงบูรณาการ holistic ก็อธิบายแนวทางเดียวกันคือรับประทานอาหารที่ไม่สอดคล้องกับประเภท #จุลินทรีย์ในลำไส้ และยีนในร่างกายของเรา ทำให้เกิดการย่อยที่ไม่สมบูรณ์ มีของเสียตกค้าง ดูดซึมเข้าไปในร่างกาย

ในวิชาการแพทย์แผนจีนนั้น ตำแหน่งที่เกิดสิวสามารถบ่งบอกปัญหาที่ผิดปกติของร่างกายได้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่เราจะแก้ไขปัญหาสิวได้จากภายใน

การดูแลเน้นการปรับสมดุลการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร และการขับถ่าย ให้มีประสิทธิภาพ การดีท็อกตับและลำไส้

ภาพจาก : อภัยภูเบศร

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.