จัดฮวงจุ้ยให้ได้ผล ต้องคำนึงทั้ง 3 ปัจจัย

จัดฮวงจุ้ยให้ได้ผล ต้องคำนึงทั้ง 3 ปัจจัย

หนึ่งคือ พลังฟ้า (ฤกษ์ยาม)

สองคือ พลังดิน (ฮวงจุ้ย = ชัยภูมิ + ทิศทาง)

และสามคือ เหนี่ยวนำเอาฟ้ากับดินมาส่งเสริมกับคน (ดวง)

ให้ฤกษ์ยาม (พลังฟ้า) และ ชัยภูมิ ทิศทางที่ดีเข้ามาเสริมบุคคล ต้องทั้ง 3 อย่างพร้อมกัน

ถ้าผิดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะไม่ได้ผลลัพท์ที่แน่นอน

ไม่เกี่ยวกับการทำพิธีกรรม ไหว้เจ้า การตั้งพระภูมิ พระพรหม ตี่จูเอี้ย ฮกลกซิ่ว กวนอู หรือวัตถุมงคลใดๆ

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.