อ.แนะจุดมุ่งหมายของชีวิต

                                                 

ชีวิตเรา จะยึดอะไรเป็นจุดมุ่งหมาย...???

                                                            

Odoo • Image and Text

ชีวิตเรา จะยึดอะไรเป็นจุดมุ่งหมาย...???

หากชีวิตเรา ถือเงินทองเป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตจะมีแต่ความเหนื่อยยากลำบาก เพราะการไขว่คว้าไม่สิ้นสุด

หากชีวิตเรา ถือบุตรธิดาเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ความเหนื่อยล้า ห่วงพะวงไม่สิ้นสุด

หากชีวิตเรา ถือความรักเป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ความเจ็บปวดสุขทุกข์ไปกับความคาดหวัง

หากชีวิตเรา ถือการแข่งขันเปรียบเทียบเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ใจที่ตกต่ำ ริษยา

หากชีวิตเรา ถือบุญคุณเป็นจุดมุ่งหมาย
ชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตา

หากชีวิตเรา ถือความเอื้อเฟื้อใจกว้างเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ความสุขจากมิตรภาพ

หากชีวิตเรา ถือความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ความสุข สบายใจ ยั่งยืน