ฮวงจุ้ยโครงการคาสิโนที่สิงคโปร์

 ออกแบบหันหน้าเข้ารับพลังจากแม่น้ำ ใช้ #เคล็ดวิชาดูดพลัง โดยทำจานอคีลิกใสขนาดยักษ์ขึ้นมาอ้าปากรับ และดึงพลังลงรูที่กึ่งกลางลงไปกลายเป็นน้ำตก ไหลกลายเป็นคลองเพื่อลากกระแสเข้าไปภายในโครงการ เพื่อนำพลังชี่เข้าไปหล่อเลี้ยงให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง

จะเห็นว่าการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง ไม่เคยต้องติดเสือคาบดาบ ยันต์ฮู้ ตั้งเจ้าที่ หรือสัตว์มงคลใดๆทั้งสิ้น

Marina Bay Sands acrylic bowl

This is one of the most clever Feng Shui Tool. The bowl face to receive the incoming Qi from Singapore river and then pull water down become waterfall at the underground level. After that water flow like canal to feed the whole project. Every single parts of this project hind the Feng Shui Tools like this. Very interesting to see. I also used this project to show my students in the practical day of Master Mas Advanced City Landform Course.

Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image
Odoo • Text and Image