การอยู่คอนโดมีปัจจัยที่จะต้องระมัดระวัง

การอยู่คอนโดมีปัจจัยที่จะต้องระมัดระวัง

คือ หากห้องข้างเคียงเข้ามาตกแต่งซ่อมแซม แล้วไปโดนทิศร้ายประจำปีหรือประจำเดือนของห้องเรา ก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้

ถ้าโดนทิศร้ายประจำปีก็จะโชคร้ายประมาณ 3 เดือน ถึง 3 ปี

การแก้ไข
จะต้องหาฤกษ์ที่ดีในการกระตุ้นพลังแรงๆ ในทิศทางที่ดี เพื่อล้างพลังร้ายออก

แนะนำว่า ถ้าหากมีใครเข้ามาตกแต่งซ่อมแซม หากเราดูไม่เป็นว่าทิศไหนดีหรือร้าย ก็ให้เรารีบหลบเลี่ยง อย่าอยู่รับพลัง

รอตอนเย็นเขาทำเสร็จแล้วเราค่อยกลับมานะครับ

แม้แต่การตอกตะปูเพื่อติดรูปภาพก็ส่งผลเช่นกัน

ส่วนเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก ขึ้นอยู่กับแรงสะเทือน ถ้าทำน้อยก็ซวยน้อยครับ...

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.